ساعت جهانی

این ساعت جهانی برپایه چرخه‌ای متشکل از عناصر چهارگانه یعنی آتش، هوا، آب و زمین برای ساختن ۴ قسمت ۶ ساعته ایجاد شده است که با استفاده از این سیستم زمانی، می‌توان ایده‌ای یکسان از زمان در همه نقاط جهان صرف نظر از موقعیت جغرافیایی داشت. برای اطلاع از آخرین وضعیت پروژه می‌توانید از وبسایت اصلی اینجا دیدن فرمایید. این پروژه هم‌اکنون در مرحله نهایی توسعه نیست و امکان تغییر وجود دارد. در ایران نیمه‌شب نیمه‌زمین است، صبح نیمه‌آتش است، ظهر نیمه‌هوا است و غروب نیمه‌آب است.